Cementdekvloeren

De basis van het bedrijf Indri Vloersystemen b.v. is al vele jaren het aanbrengen van de traditionele cementen dekvloeren. Een zandcementvloer is een dekvloer van zand, cement en water, die wordt aangebracht op een onderliggende dragende vloer om oneffenheden glad te strijken, niveauverschillen te overbruggen, of om een vloer als geheel op het gewenste peil te brengen. Veelgebruikte synoniemen voor zandcementvloer zijn: cementdekvloer, smeervloer of specievloer. In Vlaanderen en Turkije wordt ook het uit het Frans afkomstige chape gebruikt

Traditionele cementdekvloeren.
Traditionele cementdekvloeren.
Zand cement dekvloer met vloerverwarming
Een zandcementvloer wordt aangebracht wanneer de onderliggende dragende (beton)vloer niet vlak genoeg is om direct tapijt of andere vloerbedekking aan te brengen. Dit is meestal het geval. Een zandcementvloer heeft geen dragende functie en is niet geschikt om onafgewerkt te laten, omdat deze bij intensief belopen zal gaan stoffen. Wel is het mogelijk een zandcementvloer te pleisteren, zodat deze een harde toplaag krijgt. Een dergelijke vloer wordt een pleistervloer genoemd.
De cementdekvloeren worden volgens de nieuwe norm NEN 2741 in een grote verscheidenheid aangebracht. Woningen, kantoor- en bedrijfspanden, industrievloeren, kortom een breedschalig gebied. Isolatie met daarop vloerverwarming bevestigd wordt tegenwoordig heel veel toegepast. Voor de cementvloeren en Anhydrietvloeren verzorgen wijzelf de aanvoer van het zand en cement op het werk.