Project information

Client: TMVW te Gent
Date: 13 december, 2014

Sedert een tweetal jaren is Indri vloersystemen b.v. operationeel in Belgie.
In deze jaren zijn een aantal vloerdisciplines aan de orde gekomen.
Dit betreffen calcium sulfaat gebonden gietvloersystemen op diverse ondergronden.
Het merendeel van de vloersystemen door ons uitgevoerd heeft als basis een geprofileerde staalplaat.

De constructieve vloeren van het project zijn gevormd door Slimline vloeren, bestaande uit 75 cm hoge IPE’s. en betonnen plafond. De Slimline elementen hebben een overspanning van 13m1 !!. Op deze Slimline vloeren zijn door ons de z.g.n. “Topvloeren” aangebracht” deze vloeren zijn akoestisch ontkoppeld aangebracht. De topvloeren zijn voorzien van installatie stroken en lucht uitstroom openingen. De vloeren kunnen zowel verwarmen als koelen. De vloeren zijn afgegoten met ALM 560 mortel. In dit project zijn door ons ook staalplaat betonvloeren van het merk Comflor aangebracht. De vloeren zijn door ons getekend, ge-engineerd en gewapend. De oppervlakte van het project bedraagt ca. 5.000m2

België