VGWM-beleidsverklaring

Deze VGWM-beleidsverklaring is opgesteld door ‘Indri vloersystemen te Alkmaar.
Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het hebben van een aantoonbaar en gestructureerd VGWM-beleid gericht op continue verbetering van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten gunste van onze (tijdelijke) medewerk(st)ers, personeel van onderaannemers, het milieu, alsmede de totale organisatie.

NCK.2023.0190.SCLASA.N0058.Verklaring ASA

3645_NEN_Keurmerk SCL_NL_Approved Self Assessment_CMYK

    • Wij streven er naar om te werken conform norm de wet & regelgeving.
    • Het voorkomen van ziekteverzuim, persoonlijk letsel, materiële en milieuschade;
    • Het beschermen van onze werknemers t.a.v. de veiligheid, gezondheid en hun welzijn.
    • Dat onze opdrachtgevers voldoende vertrouwen hebben in onze manier van werken door het behalen en behouden van ons VCA* gecertificeerd systeem;

Samenvattend, dat wij de continuïteit van onze organisatie waarborgen.
Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen, veranderende VGWM-eisen en nieuwe mogelijkheden streven wij naar voortdurende verbetering van ons VGWM-beleid.
Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe medewerkers, jaarlijks in een toolboxmeeting en door het ophangen in de kantine.

Iedere 3 jaar zullen wij deze beleidsverklaring actualiseren of herbevestigen.

De Heer R. Wijdeman is aangewezen als VGWM-functionaris (= Preventiemedewerker vanuit de Arbo-wet genaamd).

Datum: februari 2023
Dhr. C.F. Indri

Directeur